Tjekliste til instrumentrengøring

Tjekliste til instrumentrengøring

Forbehandling


Gælder for både maskinel og manuel instrumentrengøring
Start altid med en mindre forrengøring inden den egentlige rengøring af instrumenterne. Du klargør instrumenterne til den første del af rengøringen ved at åbne eller folde dem ud, så du er sikker på at de bliver rene i alle kroge og hjørner.

Læg instrumenterne i kar med vand og en egnet sæbe til rengøring af instrumenterne. Og husk at tjekke at alle dele af instrumenterne er under sæbevandet. Du kan med fordel løbende tjekke til instrumenterne og vurdere hvornår sæbevandet har haft en effekt. Instrumenter kan nemlig ikke tåle at ligge i sæbevandet for længe.

Har du anvendt instrumenter med hulrum anbefales det at bruge en ultralydsrenser, som sender små bobler gennem vandet, der sikrer en optimal første rengøring. Du afslutter den første del af rengøringen med at skylle instrumenterne grundigt af med vand før du starter den egentlige rengøring.Rengøring og desinfektion


Gælder for maskinel instrumentrengøring
For masikel instrumentrengøring forgår rengøring og desinfektion i samme proces. Skyl først dine instrumenter med koldt vand, gerne i vand under 40°C og kom dem derefter i instrumentopvaskemaskinen. Instrumenterne skal være åbne, og udstyr der kan adskilles, skal skilles i de dele som er muligt. Herefter kan du med fordel placere instrumenterne i kurve, stativer og bokse. Tjek altid at instrumenter og dele er korrekt placeret og ikke dækker over hinanden. 

Alle mindre dele kan du med fordel ligge i en lukket trådkurv. Hvis du har hule instrumenter skal disse placeres på dyser, der passer i diameter og slager placeres så knæk undgås. Vælg et vaskeprogram med temperaturer mellem 55 og 60°C. Vasketiden afhænger af hvilket rengøringsmiddel du har anvendt. Rengøringen afsluttes med termisk desinfektion ved 93°C og tørring. Hvis et eller flere af dine instrumenter har hulrum skal disse tørres ved brug af steril komprimeret luft.


Rengøring 


Gælder for manuel instrumentrengøring
Manuel rengøring af instrumenter foregår ved at nedsænke instrumenterne i et kar med omkring 40°C varmt vand med egnet rengøringsmiddel. Inden er det vigtigt, at alle instrumenters flader bearbejdes mekanisk. Derfor skal instrumenterne åbnes og skilles ad. Herefter kan du med fordel bruge en blød børste, det kunne være en tandbørste.

Når du skal rengøre instrumenterne er det vigtigt at du bruger rengøringsmidler der er egnet til behandling af kirugiske instrumenter. Derudover skal du altid være opmærksom på producentens instruktioner vedrørende koncentration og reaktionstid. Eventuelle hulrum og fordybninger skal rengøres grundigt, og hvis det er nødvendigt kan du benytte højtryk, for at sikre en optimal rengøring af hele instrumentet. 

Du skal afslutte rengøringen med at skylle instrumenterne under rindende vand, tjekke at alle urenheder er fjernet, hvorefter du kan tørre instrumenterne omhyggeligt af med en fnugfri klud.

Desinfektion

Gælder for manuel instrumentrengøring
Manuel eller kemisk desinfektion foregår ved at nedsænke de rengjorte instrumenter i et kar med egnet desinfektionsmiddel. Brug et dybt kar med låg og lille overflade for at mindske fordampningen. Husk at alle instrumenterne skal være helt dækket, foldet ud eller adskilte, og der må ikke være luftlommer. Du kan med fordel ligge instrumenterne i en trådkurv i karret. Når desinfektionen er færdig skyller du instrumenterne med koldt vand og tørrer instrumenterne i fnugfrit klæde eller papir. Hvis instrumenterne har eventuelle hulrum kan du tørre med steril komprimeret luft. Husk at du altid anvisningen fra leverandøren af såvel instrumenter som desinfektionsmiddel.
Emballering


Gælder for maskinel og manuel instrumentrengøring

Emballering skal altid foretages inden sterilisation. Emballagen skal sikre, at vanddampen eller den varme luft kan trænge igennem under sterilisationen, og skal efterfølgende beskytte instrumenterne mod at blive usterilt ved efterhåndtering og opbevaring.

Du kan med fordel bruge autoklaveposer eller autoklavepapir som emballering til dampautoklavering. Til tørsterilisation anbefales det at anvende folieposer eller æsker i aluminium eller rustfrit stål.

Emballagen lukkes ved svejsning eller med tape afhængig af, hvilken emballage du har brugt. Husk at du skal datomærke emballagen, da det synliggør sterilisationsdato, udløbsdato og operatør.


Sterilisation


Gælder for maskinel og manuel instrumentrengøring

Sterilisation kan ske ved enten dampautoklavering eller tørsterilisering.

For dampautoklavering er sterilisationstider og –temperaturer følgende: 121°C i mindst 15 minutter eller 134°C i mindst 3 minutter. For tørsterilisation er sterilisationstider og –temperaturer følgende: 160 °C i 2 timer, 170 °C i 1 time eller 180 °C i ½ time. 

Vær opmærksom på, at sterilisation af stålinstrumenter ikke bør ske ved højere temperatur end 160 °C, da der hurtigt sker en ændring af hærdningen, som ødelægger instrumenterne.

Opbevaring af steriliserede instrumenter

Gælder for maskinel og manuel instrumentrengøring
Sterile instrumenter skal opbevares korrekt for at sikre renligheden. Det anbefales at du opbevare dine rengjorte og sterile instrumenter på følgende måder.
I en passende pakning med dato. I lukkede og rengøringsvenlige skabe eller skuffer. Med låger uden glas for at undgå direkte sollys og i et tørt, rent og støvfrit miljø.


Hvordan kan vi hjælpe dig??

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Ring og tal med en af vores kompetente kundeservicemedarbejdere på tlf.
74 31 15 44
Skriv os en mail på
laeger@abena.dk