Persondata

Persondata

ABENA A/S respekterer de personlige oplysninger for alle, der besøger vores websteder eller på anden vis udveksler personlige oplysninger med ABENA. Derfor vil vi gerne informere dig om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du læser denne politik, så du kender vores tilgang til behandlingen af dine personlige oplysninger.

VED AT

  1. BENYTTE VORES WEBSTEDER,
  2. UDVEKLSE INFORMATIONER MED ABENA, eller
  3. KØBE PRODUKTER AF ABENA BEKRÆFTER DU AT VÆRE GJORT BEKENDT MED, AT OPLYSNINGER OM DIG INDSAMLES OG BEHANDLES PÅ DEN MÅDE, DER BESKRIVES I DENNE POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER.

DU BEKRÆFTER AT DU ER BEVIDST OM, AT ABENA A/S UDEN FORVARSEL KAN ÆNDRE DENNE POLITIK.

1. Politik for behandling af persondata

Formålet med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er at informere dig om, hvordan vi behandler og anvender de personlige oplysninger om dig, som indsamles, når du besøger et af vores websteder, skriver med os, eller køber varer hos os. ABENA A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa, CVR nr. DK25682742 (ABENA) ønsker at sikre, at alle personer, hvis personoplysninger behandles af ABENA, altid kan være sikre på, at deres privatliv respekteres, og at der tages behørigt hensyn til vedkommendes personlige data. ABENA overholder gældende den dansk lovgivning, herunder Databeskyttelsesloven, der regulerer indsamling og brug af data vedrørende enkeltpersoner ("persondata").

2. Formålet

Vi indsamler og behandler personlige oplysninger (bl.a. navn, adresse, telefonnummer og e-mail), så vi bedre kan give dig de nødvendige tjenester eller oplysninger. Således vil vi bruge dine personlige oplysninger med henblik på at:

  • svare på spørgsmål eller anmodninger, som du har sendt
  • behandle bestillinger du har sendt
  • varetage eller på anden måde opfylde vores forpligtelser i forbindelse med aftaler, som du har indgået med os
  • foregribe og løse problemer med varer eller tjenester, som vi leverer til dig, herunder ekspedere returnerede produkter eller håndtere klager
  • udvikle produkter eller tjenester, som kan opfylde dine behov.

Med henblik på at optimere de tjenester, vi tilbyder, kan vi have et ønske om at behandle dine personlige oplysninger til direkte markedsføring. Af respekt for dig vil vi kun behandle dine personlige oplysninger til dette formål, når du er opmærksom på det, og hvis det er nødvendigt, vil vi bede om dit samtykke, før vi behandler dine personlige oplysninger til direkte markedsføring. Desuden kan du, hvis du på et tidspunkt ønsker, at vi stopper med at anvende dine oplysninger til et eller alle af ovenstående formål, kontakte os. Vi vil stoppe med at behandle dine oplysninger, så snart det med rimelighed er muligt.

3. Hvor kommer oplysningerne fra

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os. Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjemand.

4. Hvem er ansvarlig

ABENA A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa, CVR nr. DK25682742 er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

5. Databehandlere

ABENA benytter eksterne databehandlere til behandling og opbevaring af personlige oplysninger om private kunder. Blandt de vigtigste databehandlere kan nævnes;

- Abena Data ApS, Egelund 2, 6200 Aabenraa, hosting af servere; og ABENA anvender ikke databehandlere der er placeret udenfor EU/EØS. Hvis ABENA i fremtiden måtte vælge at benytte servere eller databehandlere placeret udenfor EU/EØS vil disse tredjeparter ikke behandle dine personlige oplysninger til andre formål end dem, ABENA har aftalt med dem. ABENA vil af sådanne tredjeparter, kræve at de indfører en tilstrækkelig stor beskyttelse for at værne om dine personlige oplysninger.

6. Videregivelse

ABENA videregiver dine personlige oplysninger til tredjepart som f.eks. en partner eller distributør af vores produkter for at opfylde formålet med, at de blev indsamlet, f.eks. levering. Disse tredjeparter vil ikke behandle dine personlige oplysninger til andre formål end dem, vi har aftalt med dem. ABENA kræver af sådanne tredjeparter, at de indfører en tilstrækkelig stor beskyttelse for at værne om dine personlige oplysninger.

7. Kategorier af personoplysninger

For at kunne opfylde dine ønsker som kunde om bestilling og levering af varer, behandler ABENA en række personoplysninger. De oplysninger ABENA behandler er almindelige oplysninger, ABENA behandler ikke følsomme oplysninger om kunder og interessenter.

Almindelige oplysninger er f.eks.: Navn, adresse, telefonnummer og betalingsvilkår.

Følsomme er f.eks.: Helbredsforhold, oplysninger om religiøs eller politisk overbevisning. ABENA behandler ikke helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, uden at have indhentet forudgående udtrykkeligt samtykke, eller i henhold til databehandleraftaler indgået med andre dataansvarlige partnere.

Vi frabeder os derfor også at du indtaste eller uploader følsomme personoplysninger. Hvis vi bliver bekendt med at der er registreret sådanne oplysninger vil ABENA slette dem, medmindre vi har det fornødne formål og grundlag for at behandle dem.

8. Kategorier af modtagere af personoplysningerne

Dine personoplysninger, vil være tilgængelige for relevante medarbejdere i ABENA, der har et arbejdsmæssigt behov herfor.

9. Sletning

Personoplysninger opbevares udelukkende så længe, det er påkrævet for at opfylde de konkrete Formål, til hvilke oplysningerne blev indsamlet. ABENA opbevarer som udgangspunkt oplysningerne om dig i op til fem år, medmindre ABENA har en retlig eller lovgivningsmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne længere, eller såfremt oplysningerne skal bruges til imødegåelse af retskrav.

10. Dine rettigheder

Du har som registreret person forskellige rettigheder. Disse er beskrevet herunder:

Indsigt: Du kan til enhver tid i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens regler, bede om indsigt i de oplysninger, ABENA behandler om dig.

Berigtigelse, begrænsninger og sletning: Hvis du bliver opmærksom på, at ABENA behandler fejlagtige eller ukorrekte oplysninger om dig, kan du anmode om, at oplysningerne slettes, begrænses eller berigtiges.

Indsigelse og klageadgang: Henvendelse om indsigt, berigtigelse, begrænsninger eller sletning af oplysninger, samt i tilfælde at du ikke er enig i den måde, hvorpå ABENA behandler dine persondata, skal ske til: ABENA A/S, Att.: Økonomi, Egelund 35, 6200 Aabenraa

Hvis du fortsat er uenig i behandlingen, efter at sagen har været drøftet med ABENA, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

11. Dataansvarlig

ABENA har udvalgt en eller flere personer (dataansvarlig) i dels vort globale hovedkontor (i Aabenraa, Danmark) og i vore datterselskaber, der er ansvarlige for de personlige oplysninger vi modtager, og for at vi overholder relevant lovgivning.

12. Indsamling ved abonnement

Ved tilmelding til Abenalaegeshops’s nyhedsbrev registreres den e-mailadresse, som du selv afgiver. Oplysningerne anvendes til automatisk at sende dig ABENAs nyhedsbrev, og registreres hos ABENAs søsterselskab, Abena Data ApS (databehandler).

Enkelte medarbejdere hos ABENA har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder ABENA sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer. Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement.

Hvordan kan vi hjælpe dig??

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Ring og tal med en af vores kompetente kundeservicemedarbejdere på tlf.
74 31 15 44
Skriv os en mail på
laeger@abena.dk