Vilkår og betingelser

1. Hjemmesidens ejer

ABENA Laegeshop ejes af: 

ABENA A/S 
CVR.nr. 25682742
Egelund 35, DK-6200 Aabenraa 
Telefon: 74 31 15 44 (kundeservice)
E-mail: laeger@abena.dk

2. Aftaleindgåelse

Ved afgivelse af en ordre via Abenalaegeshop.dk, vil systemet automatisk sende en ordrebekræftelse til kundens oplyste e-mail adresse. Ved modtagelse af ordrebekræftelse, er der indgået en bindende aftale. Når ABENA afsender varen fra lageret, vil der blive fremsendt en e-mail med yderligere oplysning om det forventede leveringstidspunkt og dato for leveringen.

Abenalaegeshops generelle vilkår og betingelser er kun gældende for erhvervskunder. 

3. Betaling

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: 

 • Mastercard 
 • Visa/Dankort
 • Visa Electron
 • Dankort
 • Maestro
 • Mobilepay

ABENA trækker først endeligt købsbeløbet på oplyste konto når varerne afsendes, men ved betaling med internationale betalingskort eller Mobilepay vil beløbet blive reserveret på kontoen med det samme i overensstemmelse med vilkårene for betalingskortet indtil

 1. ABENA hæver beløbet, når varen afsendes
 2. indtil ordren evt. annulleres og pengene frigives efter valgte betalingsløsnings standard reservations perioder (se reservationer perioder for betalingsløsning      herunder)
 3. indtil pengene bliver frigivet ifølge aftale med oplyste kortudsteder 

I forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb svarende til den faktiske levering. Det er kortudbyderen, der reserverer beløbet. Der henvises til kundens kortudsteder for mere information om reglerne for oplyste betalingskort. 

Udløbsperioder for reservationer for de enkelte kortudstedere:

 • Visa – 30 dage
 • Dankort – 30 dage 
 • MasterCard – 30 dage
 • Maestro – 30 dage 
 • Mobilepay – 30 dage 

Såfremt det ikke ønskes at benytte ovenstående betalingsmuligheder, kan betaling ske gennem LeverandørService. Her er betalingsbetingelserne: 10 dage netto. Se oplysninger om betalinger og kontoudtog direkte på www.abenalaegeshop.dk. Henvendelse kan også ske pr. e-mail til bogholderi@abena.dk eller pr. telefon 74 31 05 10 - husk at oplyse kundenummer. Ved forfalden saldo er ABENA A/S berettiget til at pålægge renter samt opkræve rykkergebyr.

4. Bankforbindelse

Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Reg.nr. 7910 - kontonr. 2960154. ABENA A/S CVR-nummer: 25682742

5. Levering

ABENA tilbyder alene levering af varer til adresser i Danmark. Varer leveres normalt 1-3 arbejdsdage efter ordremodtagelse. Der kan forekomme længere leveringstider for særlige varegrupper. Levering sker fragtfrit som lægekunde hos ABENA. Såfremt varerne leveres på paller, og der ikke udveksles gode byttepaller ved levering, faktureres paller til kr. 100,- pr. stk. ekskl. moms. ABENA tager forbehold for ændringer i grænsen for fragtfri levering.

6. Ejendomsforbehold

Alle varer og produkter leveret af ABENA forbliver ABENAs ejendom, indtil fuld betaling er modtaget fra køber, såfremt betingelserne for et ejendomsforbehold er opfyldt. Indtil betalingen er modtaget, skal køber behandle varerne som ABENAs ejendom og opbevare dem på en sikker og forsvarlig måde. Køberen skal ikke videresælge, pantsætte, udleje eller på anden måde disponere over varerne, inden ejendomsretten er overgået til køber. ABENA forbeholder sig retten til at tage de nødvendige skridt for at sikre sine rettigheder i varerne, herunder retten til at indhente varerne på købers regning i tilfælde af misligholdelse af betalingsbetingelserne.

7. Vejledende beholdningsindikator

Nogle varer vil være markeret med "NB. Længere leveringstid". Teksten er kun vejledende, og er derfor ikke nogen garanti for at varen er på lager, når ordren skal ekspederes.

8. Priser

Alle priser er opgivet i dansk kroner (DKK) inkl. evt. afgifter og ekskl. moms. Ordrer optages til de på leveringstidspunktet gældende priser. ABENA tager forbehold for eventuelle prisjusteringer samt ændringer i produktspecifikationer, afgiftsændringer, tryk- og billedfejl med videre.

9. Reklamation

Eventuelle fejl og mangler i en leverance bedes uden ugrundet ophold meddeles til ABENAs kundeservice. Henvendelse sker pr. e-mail (laeger@abena.dk) eller telefonisk på 74 31 15 44. 

Reklamationsretten følger lovgivningen medmindre andet er aftalt. 

I tilfælde af konstaterede mangler, har ABENA ret til efter eget skøn at vælge mellem: 

 • At udbedre manglen 
 • At foretage omlevering af varen
 • Give afslag i pris eller tage varen retur mod tilbagebetaling af købsbeløbet

I tilfælde af væsentlige mangler på varen, kan kunden returnere varen uden omkostning. Reklameres der ikke rettidigt, fortaber kunden retten til at gøre ovenstående mangelsbeføjelser gældende overfor ABENA. 

10. Returvarer

Returnering aftales med ABENAs Kundeservice forud for afsendelse til ABENA. I modsat fald kan ABENA afvise modtagelsen heraf. Varen skal returneres i ren, ubrudt og ubeskadiget originalemballage. Desuden skal originalemballagen beskyttes under returfragten. Har varen en udløbsdato, skal den resterende holdbarhed når ABENA modtager varen være minimum 3 måneder eller 1/3 af holdbarheden.

 • Skaffervarer, logovarer, målsyede varer eller anden specielt hjemtagne varer tages ikke retur.
 • Kølvarer og fødevarer tages ikke retur.
 • Sterile varer tages ikke retur.

Transportskader meldes omgående ved modtagelse til transportøren og til ABENAs Kundeservice. Der skal ved modtagelse laves en anmærkning på transportørens fragtbrev.

Er varen returneret korrekt krediteres således:

 • 0-30 dage efter levering af varen: 100 % kreditering
 • 31-90 dage efter levering af varen: 75 % kreditering
 • Mere end 90 dage efter levering: 0 % kreditering

11. Bemærk: Eventuelle fragttillæg og gebyrer refunderes ikke

Returfragt modregnes i det beløb, der krediteres. Såfremt en vare skal returneres på grund af en fejl fra ABENAs side, betaler ABENA returfragten, og krediteringsbeløbet udgør 100 %. Dette er betinget af, at fejlen kommer til ABENAs kendskab straks efter modtagelse af varen.

12. ABENAs erstatningsansvar

ABENAs erstatningsansvar kan på intet tidspunkt overstige varens værdi. ABENA er på intet tidspunkt ansvarlig for indirekte tab og følgetab hos kunden eller tredjemand. 

13. Force majeure

Hver af parterne skal fritages for enhver forsinkelse eller svigt i udførelsen, hvis den er forårsaget af en hændelse uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, uforudsete handlinger, krigshandlinger, brand, opstand, strejker, låse- outs eller andre alvorlige arbejdskonflikter, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner, epidemier, pandemier eller andre naturhandlinger. Forpligtelserne og rettighederne for den således undskyldte part forlænges på dag-til-dag basis i den periode, der svarer til perioden for en sådan undskyldelig afbrydelse. Når sådanne begivenheder er aftaget, genoptages parternes respektive forpligtelser. 

I tilfælde af at afbrydelsen af den fritagne parts forpligtelser fortsætter i en periode, der overstiger tredive kalenderdage, har hver af parterne ret til at opsige den gældende aftale uden ansvar. Opsigelsen skal ske med tredive kalenderdages forudgående skriftlig varsel til den anden part. 

14. Hardship

ABENA tager endvidere forbehold vedrørende andre uforudsete leveringsbarrierer, såsom forhold uden for ABENAs kontrol, hvor muligheden for at opfylde kontrakten må anses for udelukket eller åbenbart urimelig. 

ABENA tager forbehold for situationer, hvor opfyldelse af kontraktforpligtelser stadig er mulige, men hvor forpligtelser på grund af uforudsigelige, eksterne situationer er blevet ekstraordinært byrdefulde. Denne hardshipklausul giver ABENA ret til at kræve genforhandling af kontrakten efter anmodning. 

15. Ændringer i vilkår

ABENA kan uden varsel ændre nærværende vilkår og betingelser.

16. Lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der udspringer af den mellem parterne indgåede aftale, skal afgøres efter dansk ret, herunder skal dansk rets almindelige fortolkningsprincipper og bevisregler finde anvendelse. Dansk rets internationale privatrets regler skal dog ikke finde anvendelse i det omfang disse måtte pege på anvendelse af fremmed ret. Derudover skal CISG (Den Internationale Købelov) ikke finde anvendelse. Såfremt en parts retsstilling som følge af ændret lovgivning, domspraksis e.l. er væsentlig anderledes på tidspunktet for tvistens opståen i forhold til tidspunktet for nærværende aftales indgåelse, skal tvisten i videst mulige omfang afgøres efter den på tidspunktet for nærværende aftales indgåelse gældende danske ret. Værneting er retten i Sønderborg, Danmark.

17. Cookies

Abenalaegeshop.dk anvender cookies til at forbedre brugeroplevelsen af platformen. bl.a. til at huske kundens valg og til statistik. For mere information læs om Abenalaegeshops cookiepolitik her

18. Persondatapolitik

For at kunne indgå aftale med ABENA og handle på Abenalaegeshop.dk, er følgende oplysninger om din virksomhed nødvendige:

 • Navn 
 • Adresse
 • Telefonnummer 
 • Evt. kontaktperson
 • E-mail adresse
 • Leveringsønsker 
 • Betalingsmåde 
 • Oplysning om den IP-adresse, hvorfra købet er foretaget 
 • Oplysning om hvad du har købt og evt. returneret 
 • Eventuelle oplysninger om forespørgsler og reklamationer

ABENA behandler eventuelt personoplysninger med det formål at kunne levere varen til kunden, og for at kunne behandle henvendelse vedrørende købet. Behandlingen sker efter reglerne i ABENAs Persondatapolitik for Abenalaegeshop.dk. Heri kan der læses mere om, hvordan oplysningerne behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder der er som registeret. 

 

Bemærk: Ovenstående er ABENAs generelle standard salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er indgået en aftale med ABENA, hvortil der er udarbejdet særlige/individuelle salgs- og leveringsbetingelser, har de forrang for ABENAs generelle standard salgs- og leveringsbetingelser. 

Hvordan kan vi hjælpe dig??

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Ring og tal med en af vores kompetente kundeservicemedarbejdere på tlf.
74 31 15 44
Skriv os en mail på
laeger@abena.dk