Virus eller bakterie – ordinerer du antibiotika, når dine patienters CRP er i gråzonen?

Virus eller bakterie – ordinerer du antibiotika, når dine patienters CRP er i gråzonen?

Virus eller bakterie - ordinerer du antibiotika, når dine patienters CRP er i gråzonen?

I 2022 erklærede Europa-Kommissionen og EU-landene antimikrobiel resistens (AMR) som en af de 3 største globale sundhedstrusler [kilde: Europa-Kommissionen]. Også i Danmark er der stort fokus på problematikken, hvor kampagner og øget fokus på reducering af antibiotikaforbrug i en årrække er blevet kommunikeret ud til danske lægehuse.

Men vidste du, at kombinationen af QuikRead Go CRP og HemoCue WBC Diff kan hjælpe dig til bedre vurdering af behovet for antibiotika, når du diagnosticerer dine patienter?


Antibiotika har i næsten 100 år kureret patienter med bakterielle infektioner, såsom urinvejsinfektioner, øjenbetændelser, sårinfektioner og lungebetændelse. Brugen af antibiotika har i en lang årrække været stigende, og de store sundhedsfaglige organisationer som WHO samt andre politiske instanser råber nu vagt i gevær i forhold til stigningen af antimikrobiel resistens i blandt klodens befolkning.

Overordinationen af antibiotika har mange årsager – men én af de store problematikker i den primære sektor er, at det kan være svært at skelne virus- og bakterieinfektioner og selvbegrænsende infektioner fra dem, der kræver behandling. Ifølge CDC (Centers for Disease Control and Prevention) er mindst 50% af den ordinerede antibiotika i USA unødvendig eller forkert ordineret [kilde: CDC].


Kombinationen af CRP og WBC Diff kan øge kvaliteten af din diagnostik

Problemstillingen i at skelne mellem virus- og bakterieinfektion kan være udfordrende at komme til livs ved udelukkende brug af CRP-tests, når CRP-værdien falder inden for den såkaldte ”gråzone” – når værdien hverken er høj nok til med sikkerhed at vise en bakteriel infektion, men samtidig er for høj til at kunne udelukke selvsamme. 

Gråzone-værdier kan være svære at afkode - QuikRead Go CRP og HemoCue WBC Diff kan hjælpe

I situationer hvor patientens CRP-værdier falder inden for gråzonen, er det ofte svært at vurdere behovet for antibiotika, og derfor ender mange læger rundt omkring i lægehusene med at udskrive en recept for en sikkerheds skyld. I ABENA anbefaler vi dog, at du forsøger dig med en anden metode, inden du tager den endelige beslutning.

Kombinerer du en CRP-test QuikRead Go med en undersøgelse via HemoCue WBC Diff, kan du få et mere nuanceret billede af, hvad patientens symptomer skyldes. HemoCue WBC Diff giver svar på parametrene neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinfile og basofile. Hvis de neutrofile er forhøjede, tyder det på en bakteriel infektion. Er det lymfocytterne, der er forhøjede, tyder det på en virusinfektion.

OBS. En vurdering af patienten afhænger naturligvis altid af flere kliniske parametre, som foruden CRP og WBC Diff også involverer et fokus på patientens kliniske billede samt anamnese.


QuikRead Go Easy CRP

Måler mængden af C-reaktivt (CRP) i humant fuldblod, serum eller plasma. EASY CRP-modellen anvender et nyt 1-trins-metode, hvor prøvematerialet opsamles via en microsampler, som selv suger den rette mængde prøvemateriale (10 μl). Hele microsampleren kan efterfølgende puttes i kuvetteglas, og der skal derfor ikke anvendes stempler.


HemoCue WBC Diff

Tæller det totale antal af hvide blodlegemener (WBC) inklusiv 5-parts differentialtælling (neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinfile, basofile) inden for få minutter ved et enkelt fingerprik og en mikrokuvette. Giver laboratorienøjagtige resultater nemt og enkelt på få minutter. Kan både bruges til kapillære eller venøse prøver.
Søger du andre produkter fra QuikRead eller HemoCue?

Hvordan kan vi hjælpe dig??

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Ring og tal med en af vores kompetente kundeservicemedarbejdere på tlf.
74 31 15 44
Skriv os en mail på
laeger@abena.dk