APV - Opbevaring af lovpligtige datablade

APV - Opbevaring af lovpligtige datablade

Vidensdeling

Husk din dokumentation - Opbevar datablade for alt indkøbt kemi

Den 1. juli 2019 udgik brugen af APB skemaer. I stedet skal du nu fortsat vurdere brugen af farlige stoffer og materialer i en særlig arbejdspladsvurdering (APV), som normalt omtales som en kemisk APV. APV-processen stiller fornyede krav til dokumentationen, når du køber kemi.

I ABENA kan vi hjælpe dig med nemt at opfylde kravene ved hjælp af vores online adgang til vores sortiments datablade og øvrige dokumentation.


Krav til dokumentation af alt kemi

Omstillingen fra APB til APV har medført et øget fokus på dokumentation af alle typer af kemi. Det betyder, at du skal have et datablad liggende tilgængeligt på samtlige kemi-produkter, du køber til brug i din virksomhed (fx rengøringsmidler). Ved kontroller skal du bruge de enkelte produkters datablade som dokumentation for, at du overholder de krav, der stilles.

Vi oplever, at nogle virksomheder køber rengøringsmidler i det lokale supermarked og hermed ikke får den nødvendige dokumentation med sig. Det er vigtigt at have dokumentationen i orden, da det ved kontrolbesøg ellers kan betyde:

 • Fjernelse af din glade smiley eller øvrige negative ændringer i din smileyordning
 • Bødestraf af større eller mindre karakter. 


Udover at være lovpligtigt kan en korrekt udført APV også hjælpe dig og dine medarbejdere til en sundere, gladere og mere sikker arbejdsplads, da du i APV'en blandt andet skal tage stilling til:

 • Hvordan I sikrer et godt arbejdsmiljø, mindre sygefravær og færre ulykker
 • Om I benytter jer af de rigtige værnemidler og den korrekte kemi (fx ift. blandingsforhold og påføringsmetoder)
 • Hvilke stoffer og materialer, I omgiver jer med, om disse er farlige samt hvordan du og din arbejdsplads beskytter jer bedst. 

Hos ABENA får du alt dokumentation lige ved hånden

For os er det vigtigt at gøre det administrative nemt for dig, så du kan bruge tiden på andre vigtige ting. Når du handler hos os, får du:

 • Adgang til alt nødvendig dokumentation på dine køb hele døgnet rundt
 • Garanti for, at du køber et produkt, der overholder alle lovkrav
 • Sikkerhed for, at du overholder alle stillede regler ift. dokumentation af kemi.

Find din dokumentation på abenalagegeshop.dk

Når du handler hos abenalaegeshop.dk, kan du hurtigt finde information og dokumentation på hvert produkt - se under punktet 'Produktblad'.

I vores produktblade finder du blandt andet information om mærkning og klassificering, produkternes fysiske tilstand (fx pulver, aerosol, væske, granulat eller pasta) og eventuelle grænseværdier.

Alt materiale kan downloades eller printes, alt efter dine behov.  


Sådan finder du dine datablade på seneste købte varer

Når du skal hente datablade for dine produkter, kan du finde dem alle ét samlet sted. Du finder dine dokumenter ved 3 enkelte trin. 

Trin 1: Log ind med din konto på abenalaegeshop.dk

Trin 2: Klik på 'Mit ABENA'

Trin 3: Klik på 'Mine dokumenter'

Her finder du alle dine datablade på seneste købte varer. 

Følgende oplysninger skal fremgå af en kemisk APV:

 • Hvilke stoffer og materialer der er farlige, og på hvilken måde.
 • Hvordan og hvor meget medarbejdere udsættes for materialerne.
 • Hvordan I bruger materialerne, fx blanding og påføringsmetoder.
 • Hvilke forebyggende foranstaltninger, fx afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler, I skal træffe.
 • Derudover skal du have en liste over de sidste 12 måneders forbrug. Se herunder, hvordan du finder dine sidst bestilte varer. 

Læs også mere om APV i Arbejdstilsynets komplette At-vejledning

Sådan finder du dine sidst bestilte varer

Trin 1: Log ind med din konto på abenalaegeshop.dk

Trin 2: Klik på 'Genbestilling' 

Her finder du dine sidste bestilte varer. 

Hvordan kan vi hjælpe dig??

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Ring og tal med en af vores kompetente kundeservicemedarbejdere på tlf.
74 31 15 44
Skriv os en mail på
laeger@abena.dk